اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستان

فهرست مطالب

پیشگفتار: 4

کلیات: 4

تقسیمات کلی بیمارستان: 4

سیستم برآورد، تامین و توزیع نیروی برق: 5

برآورد میزان کل مصرف برق: 6

تابلو های برق.. 6

پست برق.. 7

انواع پستهای برق : 7

تدارک اطلاعات و نقشه ها: 9

طراحی سیستم های مختلف تاسیسات برقی: 9

سیستم های مختلف تاسیسات برقی، و تابلوهای لازم: 10

سیستم برآورد، تامین و توزیع نیروی برق.. 11

برآورد میزان کل مصرف برق.. 11

تامین نیروی برق: 12

پست فشار متوسط، تبدیل، و موتورخانه برق اضطراری: 12

تابلوهای فشار متوسط: 13

ترانسفورماتورها: 13

مولد برق اضطراری: 14

استاندارد ساخت: 14

مشخصات فنی و روش نصب... 14

خازن های اصلاح ضریب قدرت: 15

پست های فرعی فشار متوسط برق.. 15

سیستم تابلوهای توزیع نیروی برق: 15

سیستم های نیرو و منابع تغذیه: 15

سیستم تابلوهای توزیع: 16

تابلوهای اصلی توزیع نیروی برق: 16

تابلوهای نیم اصلی توزیع نیروی برق: 16

تابلوی توزیع و فرمان برق موتورخانه مرکزی و مراکز فرعی تاسیسات مکانیکی: 17

تابلوهای توزیع برق آشپزخانه، رختشویخانه و مراکز ضدعفونی و گندزدایی: 17

تابلوهای فرعی توزیع نیروی برق: 17

استاندارد، مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلوهای توزیع: 18

استاندارد ساخت: 18

مشخصات فنی ساخت و روش نصب: 18

آزمون تابلوهای سیستم توزیع: 18

کابل کشی های سیستم توزیع نیروی برق و روشنایی محوطه: 19

توزیع نیروی برق ایزوله (سیستم(IT: 19

تابلوهای توزیع نیروی برق ایزوله مخصوص اتا قهای عمل، زایمان و شکسته بندی: 20

تابلوهای توزیع نیروی برق ایزوله مخصوص اتاق های مراقبت های قلبی و ویژه: 20

تابلوی توزیع نیروی برق ایزوله پریز مخصوص دست گاه سیار عکسبرداری اشعه ایکس برای اتاق های عمل، زایمان و شکسته بندی: 21

منابع: 25

 

تعداد صفحات25

زبان فایل:فارسی

فرمت فایل:ورد

حجم فایل:80کیلوبایت


لینک دانلود

https://idpay.ir/animalsciense/file/31213اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستان

اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستاناصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستان
منبع : فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی |اصول توزیع قدرت در اتاق های بیمارستانی و بخش های مختلف بیمارستان
برچسب ها : توزیع ,اتاق ,قدرت ,بیمارستانی ,بیمارستاناصول ,نیروی ,توزیع قدرت ,مختلف بیمارستاناصول ,بیمارستاناصول توزیع ,توزیع نیروی ,تابلوهای توزیع ,مختلف