مقاله آماده ورد ارتباط ورزش با استخوان و استخوان سازی

مقاله آماده ورد ارتباط ورزش با استخوان و استخوان سازی

فهرست مطالب

استخوان: 3

ساختمان استخوان: 6

رشد و نمو استخوان ها : 7

استخوان سازی: 9

استخوان سازی داخل غشایی: 9

استخوان سازی داخل غضروفی: 10

انواع بافت استخوانی : 11

استئوپروز یا پوکی استخوان : 13

حداکثر توده استخوانی : 15

طبقه بندی افراد مبتلا به پوکی استخوان با توجه به معیارهای سازمان بهداشت جهانی: 15

اپی فیز و دیافیز: 16

انواع ترک استخوان: 17

ورزش و استخوان: 27

فعالیت بدنی و استخوان.. 29

منابع: 32

 

 دانلود

منبع : فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی |مقاله آماده ورد ارتباط ورزش با استخوان و استخوان سازی
برچسب ها : سازی ,ورزش ,ارتباط ,مقاله ,استخوان سازی ,ارتباط ورزش ,مقاله آماده ,پوکی استخوان ,سازی داخل